Vi undersöker hur våra ideologiska resonemang om vad det innebär att vara människa relaterar till vår konstnärliga praktik, där vi arbetar utifrån alla människors lika värde. En av våra grundtankar är att stå som motsats till demagogers röster, detta gör vi inte främst genom att mobilisera eller mana till aktion. Det vi undersöker är:

Hur ser världen ut?
Vilka förändringar är jag beredd att göra med mig själv?

Vi vill genom den konstnärliga praktiken, i vilken våra sinnen tränas i empati, generositet, lyssnande, långsamhet, förståelse och humanism, möjliggöra rum där människors egna tankar och erfarenheter kan få växa och där demokrati praktiseras. Vi tror på samtalets och kommunikationens roll för att förstärka och utveckla oss som människor och ser det som en möjlighet att avveckla våra egon. Vi tänker att enda sättet att verkligen förändra, är att stå som exempel, leva förändringarna själva.